Ադոնց Ն․ -Հատոր Ա Պատմագիտական ուսումնասիրություններ

Բեռնել

Նիկողայոս Ադոնցի երկերի առաջին հատորն ընդգրկում է հին ու միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական պատմությանն ու հոգևոր կյանքին, սոցիալ տնտեսական հարաբերություններին նվիրված հիմնական աշխատությունները:

Ներկայացված ուսումնասիրություններից շատերը կարևոր ներդրում են ոչ միայն հայագիտության, այլև ընդհանուր պատմագիտության բնագավառում: Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

 

Վերև