Ադոնց Ն․-Հատոր Բ Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ

Բեռնել

Նիկողայոս Ադոնցի երկերի երկրորդ հատորն ընդգրկում է գիտական տարալեզու հանդեսներում և ժողովածուներում տպագրված հայ հին և նոր գրականության պատմության հարցերին, ինչպես նաև գրական առանձին հուշարձաններին, դեմքերին ու գրականության խնդիրներին նվիրված հետազոտությունները:Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

 

 

 

 

Վերև