Ադոնց Ն․-Հատոր Գ Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ

Բեռնել

Նիկողայոս Ադոնցի երկերի երրորդ հատորն ընդգրկում է հայոց լեզվի քերականության և ընդհանրապես հայերենին նվիրված ուսումնասիրությունները:

«Դիոնիսոս Թրակիացին և հայ մեկնիչները» աշխատությունը հայերեն լույս է տեսնում առաջին անգամ, մյուսները տպագրված լինելով սփյուռքի մամուլի էջերում, քիչ են հայտնի ընթերցողներին: Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

 

 

 

Վերև