Ալիշան Ղ․- Հեթանոսական Կրօնք Հայոց

Բեռնել

19-րդ դարի հայտնի գիտնական Լևոն (Ղևոնդ) Ալիշանի կողմից գրված այս հայալեզու աշխատությունը դրա նախնական հրատարակությունից սկսած (Վենետիկ, 1895) բարձր գնահատվել և լայնորեն օգտագործվել է դիցաբանների և ժողովրդական բանասերների կողմից:

Ներառված թեմաներն են բնության երկրպագությունը, երկնային մարմինների երկրպագությունը, կենդանիների երկրպագությունը, հրեշները, հոգիները, դիցաբանական հերոսները, հեթանոս աստվածները, կախարդությունը, հմայախոսություն/գուշակություն, հանդերձյալ աշխարհը և պաշտամունքային առարկաները: (Հայկական լեռնաշխարհի ժողովրդական համոզմունքների, սովորույթների, առասպելների և պատմության հիմնական աղբյուրը:)