Լեո ” Հատոր 2

Բեռնել

«Հայոց պատմություն» երկրորդ հատորը պետք է ընդգրկեր5-15-րդ դարերը, կամ հեղինակի խոսքերով ասած՝ միջին դարերը, հայկական միջնադարը: Սակայն Լեոն չկարողացավ ամբողջովին իրականացնել իր ծրագիրը. այս հատորում նա շարադրեց միայն 5-11-րդ դարերի պատմությունը: