Լեո -Հատոր 3

Բեռնել

«Հայոց պատմություն» երրորդ հատորը լուսաբանում է հայ ժողովրդի 16-18-րդ դդ. գոյավիճակը, ընդ որում այստեղ մեծ ուշադրություն է դարձված ազատագրական շարժման, հայ-ռուսական հարաբերությունների և կուլտուրայի զարգացման հարցերի վրա: