Ադոնց Ն․ -Հատոր Ե Հայ-բյուզանդական ուսումնասիրություններ

Բեռնել

Նիկողայոս Ադոնցի երկերի հինգերորդ հատորն հատորն ընդգրկում է ականաոր հայազգի բյուզանդագիտական ուսումնասիրությունները, որոնց մեծ մասը նախապես լույս է տեսել ֆրանսալեզու գիտական պարբերականներում և զետեղել 1965 թ. Լիսաբոնում ֆրանսերենով «Հայ-բյուզանդական նոթեր» (“Etudes Armeno-Byzantines”) ժողովածուում: Հասցեագրվում է հայագետներին, բյուզանդագետներին և ընթերցող հանրությունը: