Ադոնց Ն․-Հատոր Զ Հրապարակախոսություններ

Բեռնել

Նիկողայոս Ադոնցի երկերի վեցերորդ հատորն ընդգրկում է ականավոր հայագետի հրապարակախոսությունը: Ներկայացված ուսումնասիրություններից շատերը կարևոր ներդրում են հայ հասարակական-քաղաքական մտքի բնագավառում: Հասցեագրվում է հայագետներին, քաղաքագետներին և ընթերցող հանրությանը: