Աճառյան Հ․-Հայոց անձնանունների բառարան

“Հայող անձնանունների բառարանը” տպագրվել է 1942-1962 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչությունում։

Բեռնել 

Վերև