Բառգիրք Հայկազեան Լեզվի

Բառարանը տպագրվել է 1836 թ․ Վենետիկի Սբ․ Ղազար կղզում Գաբրիել Ավետիքյանի,Խաչատուր Սուրմելյանի և Մկրտիչ Ավգերյանի կողմից։

Բեռնել 

Վերև