Ղամոյան Լ․-Երևանի խոսակցական լեզուն

Բառարանը տպագրվել է 2014 թ․ ” Մունետիկ” հրատարակչությունում Լ․Ղամոյանի, Մ․Սարգսյանի, Ա․Քարտաշյանի կողմից։

Բեռնել 

Վերև